Постоянен наряд за България всяка събота

За дата: 
13.09.2014 - 27.12.2014

Предвид постоянните бедствия Ви предлагаме постоянен наряд за България всяка събота след казването на двете формули от общото упражнене за годината в 6 часа да се казва и този наряд:


1. Песента "Аум"
2. Добрата молитва
3. Молитва на Силите
4. Молитва за благословение на българския народ
5. Формула: "Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който Си изпратил да ни ръководи, чрез Тебе всичко може. И ние чрез Твоя Дух всичко можем."

Да изпълним волята Божия!