Семинар по Паневритмия за преподаватели

За дата: 
04.10.2014 - 05.10.2014

 Поредният семинар за преподаватели по Паневритмия ще се състои на 4 и 5 октомври в Арбанаси.
Програмата ще включва:
-  разговор и работа върху някои детайли на упражнения
- Пентаграм - теоретично и практическо занимание
- Музикална теория и практика 
- Открити уроци с обсъждане на методиката на преподаване
- Психологическо занимание

                                                                           от Комисията по Паневритмия