Духовни наряди за Лятната Духовна Школа на Рила

За дата: 
22.08.2014

Духовен наряд за България

всеки ден в 6.00 и 18.00 до 18.08.2014 г. вкл.

1. Песента "Аум"
2. Добрата молитва
3. Молитва на Силите
4. Молитва за благословение на българския народ
5. Формула: "Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който Си изпратил да ни ръководи, чрез Тебе всичко може. И ние чрез Твоя Дух всичко можем."

1 август 2014

1. Песента "Духът Божий"
2. Формула "Да осветяваме Името Божие. Да търсим Царството Божие и Правдата Негова. Да изпълним Волята Божия." (3 пъти)
3. Добрият път - молитва на ученика
4. Беседата "Възможности за щастие"
5. Отче наш
6. Формулата "Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя." (3 пъти)
7. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа".
 

2 август 2014

1. Псалом 121
2. Песента "Бог е Любов"
3. Малката молитва
4. Беседата "Опорни точки в живота"
5. Песента "Венир бенир"
6. Песента "Излязъл е сеяч"
7. Молитвата "Да възкръсне Господ Христос в моята душа..." - стр. 39 от Молитвеника
8. Формулата "Христос е човекът на изобилната Сила, Христос е човекът на изобилната Вяра, Христос е човекът на изобилната Любов."
9. Формулата на Братството
 

3 август 2014

 
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Добрата молитва
3. Формулата: "Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в Любовта на Бога, Който е вечен, безконечен.“ 
5. Псалом 91
6. Песента "Вътрешният глас на Бога"
7. Отче наш
 

4 август 2014

1. Песента "Благославяй"
2. Молитва, дадена в 1925 г.
3. Песента "До ще ден"
4. Добрият Път - Молитва на ученика
6. Молитва за всеки ден
7. Песента "Радост за душата"
8. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме научи как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин."
9. Формулата "Обични ми Учителю, бъди винаги с нас. Учи ни на твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело"
10. Песента "Давай, давай"
11. Формулата "Божият Дух, Божият Мир и Божието Благословение да залеят цялата Земя" /три пъти/
12. Формулата на Братството
 

5 август 2014

1. Песента "Ще се развеселя"
2. Изгрев молитва
3. Молитвата "Пътят на Живота"
4. Псалом 27
6. Песента "Вечер сутрин"
7. Песента "Махар Бену Аба"
8. Формулата "В Божествения план е аз да раста в добродетелта..." (Молитвеник, с. 97)
9. Формулата на Братството
 

6 август 2014, сряда

Дежурство: Варна

Сутрешен наряд
1. Песента "Духът Божи"
2. Песента "91 псалом"
3. Добрата молитва
4. Беседата "Прилагане на живите числа", 26.06.1942, т. "Възможности за щастие"
5. Песента "Махар Бену"
6. Песента "Бог е Любов"
7. Песента "Той иде"
8. Формулата на ученика
9. Формулата на Братството

Вечерен наряд
1. Песента "Венир Бенир"
2. Песента "Вехади"
3. Пътят на Живота
4. 23 Псалом
5. Песента "Кажи ми ти Истината"
6. Песента "Отче Наш"
7.  Заповедта на Учителя
8. Формулата "Бог царува на Небето..."
9. Формулата на Братството
 

7 август 2014

Сутрешен наряд
1. Песента "Махар Бену Аба"
2. Добрата молитва
4. Песента "Блага дума на устата"
5. Формулата "Без страх в Любовта безгранична" /3 пъти/
6. Песента "Кажи ми ти, Истината"
7. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"
2. Песента "Бершид Ба"
3. Песента "Давай, давай"
4. Песента" Духът ми шепне това"
5. Песента "Аз мога да любя"
6. Господнята молитва

8 август 2014

Дежурство: Пазарджик
 
Сутрешен наряд
1. Песента "Фир Фюр Фен"
2. Молитва Лозинка, първа част
3. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" /1 път/
5. Песента "Духът ми шепне това"
6. Молитва "Лозинка", втора част
7. Псалом 23
8. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Молитва Лозинка, трета част
2. Песента "Бершид Ба"
3. Формула: "Бог е Любов, Бог е Всемъдър, Бог е Всеблаг." (3 пъти)
4. Песента "Аин фаси"
5. Псалом 133
6. Песента "Духът Божий"
7. Заповедта на Учителя
 

9 август 2014 

Дежурство: Пловдив
 
Сутрешен наряд
1. Песента "Бог е Любов"
2. Утринна молитва на ученика
4. Песента "Ранен час"
5. Песента "Духът ми шепне това"
6. Песента "Кажи ми ти, Истината"
7. Молитва на свещената чистота
8. Песента "Вътрешният глас на Бога"
9. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" / 3 пъти/
10. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Духът Божий"
2. Песента "Той иде"
3. Молитва на Братството
4. Псалом 115
5. Песента "Отче наш"
6. Молитва за благословение на българския народ
7. Формулата "Мир, Мир, Мир, Господи просим, разумност, светлина и сила в умовете на человеците" 
8. Формулата на Братството
 
 

10 август 2014

Дежурство: Видин

Сутрешен наряд
1. Химни на Слънцето
2. Добрата молитва
3. Песента "В начало бе Словото"
4. Формулата "Бог да живее в нас и ние да живеем в Бога, и Любовта да бъде една силна връзка помежду ни; и не само между нас, но и между всички на Земята; и не само между всички на Земята, но и между всички на Небето; и всички, които живеят на Земята и на Небето, да бъдат всички едно. Амин! Така да бъде!"
5. Песента "Бог е Любов" /2 вариант/
6. Беседата "Красота и благост"
7. Песента "Там далече"
8. Песента "Да имаш вяра"
9. Песента "Житно зърно"
10. Молитва Лозинка, първа част
11. Господнята молитва
12. Формулата на Братството

Вечерен наряд
1. Песента "Духът ми шепне това"
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Бершид Ба"
4. Молитва Лозинка, трета част
5. Песента "Обетована земя"
6. Песента "До ще ден"
7. Формулата "Да осветяваме Името Божие, да търсим Царството Божие и Правдата Негова и да изпълним Волята Божия" /3 пъти/
 

11 август 2014, понеделник

Дежурство: Благоевград
 
Сутрешен наряд
1. Песента „Благославяй” 
2. Формулата: „Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята” /3 пъти/
3. Песента „До ще ден”
5. Песента „Да бих те слушал”
6. Красивата молитва
7. Формулата „Любовта иде!” /3 пъти/
 
Вечерен наряд
1. Молитва на Царството
2. Песента „Венир Бенир”
3. Псалом 143
4. Песента „Махар Бену Аба”
5. Молитва на избраните
6. Песента „Давай, давай”
7. Формулата на Братството

 

12 август 2014, вторник

Дежурство: Русе и Разград

Сутрешен наряд  

1. Песента "Ще се развеселя"
2. Молитва "Мисията на Учителя"
3. Песента  "Псалм 91"
4. Песен "Ти ще сполучиш в живота"
5. Беседа  „Красотата на живота“, 2 юли 1942 г., 5 ч., Седемте рилски езера
6. Формула: „Умът, който Бог ми е дал, може да се поддържа само с Божествени мисли.
Сърцето, което Бог  ми е дал, може да се поддържа само с Божествени чувства. Душата, която Бог ми е дал, може да се развива само с красивото и хубавото, което излиза от Бога.“
8. Песен "Аз мога да любя"
9. Формулата на Братството

Вечерен наряд

1. Песента „Духът Божий“
2. Молитва за Божието обещание  - 140 стр. Молитвеник
3. Песента „Духът ми шепне това“
4. Молитва на учениците на Бялото Братство – 40 стр. Молитвеник
5. Песен „Махар Бену Аба“
6. Молитва-формула „Господи запази ме с бялата Си Светлина и огради ме с диамантената Си стена. Божият Дух, възлюбленият на нашата душа, ще направи всичко за нас.“
7. Отче Наш

 

13 август 2014, сряда

Дежурство: Габрово

Сутрешен наряд
1. Добрата молитва
2. Псалом 103
3. Песента "Да имаш вяра"
4. Песента "Духът Божи"
5. Песента "В начало бе Словото"
6. Беседата "Дом на блаженството", 03.07.1942, т. "Възможности за щастие"
7. Песента "Благославяй"
8. Песента "Песен на светлия път"
9. Песента "Химн на Великата Душа"
10. Господнята молитва
11. Формулата на Братството

Вечерен наряд
1. Псалом 91
2. Песента "Бог е Любов"
3. Песента "Венир Бенир"
4. Песента "Вечер, сутрин"
5. Песента "Вдъхновение"
6. Песента "Блага дума на устата"
7. Молитва на Братството
8. Заповедта на Учителя
9. Молитва на благодарността
10. Формулата на Братството

14 август 2014, Четвъртък

Дежурство: Варна

Утринен наряд
1. Песента „Събуди се, братко”
2. Псалом 117
3. Формула при изгрева на Слънцето: „Господи, да изгрее Слънцето на новия Божествен живот в моята душа тъй, както изгрява днес това велико Слънце на Новия живот в света! Благословен Господ Бог наш, Който праща Слънцето да се ползваме от Неговата Светлина и Топлина.” (3 пъти)
4. Молитва за Плодовете на Духа
5. Песента „Той иде”
6. Беседа Самовъзпитание, 2.08.1942
7. Псалом 91 (песен)
8. Господнята Молитва

Вечерен наряд
1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Псалом 112
3. Добрата молитва
4. Песента  „Киамет зену”
5. От „Завета на цветните лъчи” Сините лъчи „Вяра”
„Пътят на Истината избрах. Предай ни вяра! Вярвам, Господи!”;
„Сини лъчи” (55-56 стр.)
6. Формула: „За оня, който върви по Божия закон, всичко съдейства за Добро.”
7. Завета на Учителя
8. Формула на Братството

15 август 2014, петък

Дежурство Плевен, Свищов

Сутрешен наряд

1. Химни на слънцето
2. Песента „Молитва”
3. Формула: „Люби Бога, обичай ближния си, търси съвършенството”
4. Господнята молитва
5. Беседа „Ценни добродетели”, 5.08.1942 г.
6. Песента  „Киамет зену”
7. Псалом 44
8. Песента „До ще ден”
9. Формулата на Братството

Вечерен наряд
1. Песента  „Да имаш вяра”
2. Песента „Духът Божий”
3. Молитва към Великото съзнание
4. Псалом 23
5. Песента „Махар бену аба”
6. Формула „Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, духът не угасвайте.”
7. Молитва на ученика „Мъдрост прося, о, Боже мой...”
8. Формулата на Братството

16 август 2014, събота

Дежурство: Перник

Сутрешен наряд

1. Песента "Ранен час"
2. Добрата молитва
3. Беседата: "Наследници на Земята"
4. Песента "Бог е Любов"
5. Песента "Благословен Господ"
6. Формулата "Чистота, чистота, влей, Господи, в тялото ми, в душата ми и в духа ми." /3 пъти/
7. Господнята молитва
8. Формулата на Братството

Вечерен наряд

1. 91 псалом - в музика и текст
2. Молитва на благодарността
3. Формула: "Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух, Който Си изпратил да ни ръководи, чрез Тебе всичко може. И ние чрез Твоя Дух всичко можем."
4. Песента "Мога да любя"
5. Формула: "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди..."
6. Псалом 133
7. Господнята молитва
8. Формулата на Братството

17 август 2014, неделя

Дежурство: Бургас
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Формулата „Велик е Бог в Любовта Си. Велик е Бог в Мъдростта Си. Велик е Бог в Истината Си. В Любовта Си Бог поучава, в Мъдростта Си Бог просвещава, в Истината Си Бог освобождава. Милостив и жалостив е Господ и Неговата благост е над всичко. Веселието Му крепи всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е веселие и радост на  всичко живо в света.”
4. Песента "Аз мога да любя"
5. Псалом 23
6. Песента "Благославяй"
7. Добрата молитва
8. Формулата "Любовта иде" /3 пъти/
9. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини"
 
Вечерен наряд
 
1. Псалом 91 - песен
2. Молитва на Духа
3. Песента "Фир Фюр Фен"
4. Формулата "Бог е Любов – Любов, която Христос е приел. Христос е Любов – Любов, която ние сме приели. Ние сме Любов – Любов, която сега проявяваме. 
Да бъде благословен Господ." /3 пъти/
5. Песента "Тайната вечеря"
6. Господнята молитва
7. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" /3 пъти/
 

18 август 2014, понеделник

Дежурство: Пловдив
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Бердиш ба"
2. Добрата молитва
4. Песента "Добър ден"
5. Молитвата "Изворът на Доброто"
6. Формулата от Пентаграма: "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа".
 
Вечерен наряд

1. Песента "Той иде"
2. Молитва към Великото съзнание
3. Песента "Духът ми шепне това"
4. Псалом 23
5. Песента "Отче наш"
6. Формулата: "Бог толкова възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго,  за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен."
7. Формулата: "Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи."
 

19 август 2014, вторник

Дежурство: София
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Аум"
2. Добрата молитва
3. Песента "В начало бе Словото"
4. Молитва "Пътят на Живота"
5. Песента "Венир Бенир"
6. Прочит от Евангелията
- Матей 5:1-16
- Марк 12:28-33
- Лука 10:29-37
- Йоан 12:44-50
8. Песента "Ще се развеселя"
9. Господнята молитва
10. Песента "Благословен Господ"
11. Формулата: "Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя"
12. Песента "Поздрав на Учителя"
13. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
1. Песента "Запали се огънят"
2. Молитва на Духа
3. Песента "Кажи ми ти Истината"
4. Формулата: "Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото и сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа  и с всичката си сила."
5. Песента "Вътрешният глас"
6. Молитва на  Царството
 

20 август 2014, сряда

Дежурство: Стара Загора
 
Сутрешен наряд
1. Химни на Слънцето
2. Новото Битие - Четвърти Божествен ден
3. Добрата молитва
4. Прочит на Евангелието:
 - Матей 16: 13-20;
- Марко 14: 1-9;
- Лука 11: 27-30
- Йоан 8: 12-20
6. Песента "Всичко в живота е постижимо"
7. Господнята молитва
8. Формулата: "Божият Дух, Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя.
 

21 август 2014, четвъртък

Дежурство: София
 
Сутрешен наряд
 
1. Молитвата "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за големите благодати, които имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен, всемъдър."
2. Песента "Бог е Любов"
3. Молитва за плодовете на Духа
4. Песента "Една вечна Истина, която е Бог на Любовта"
5. Първо послание на ап. Павел кък Коринтяните, гл. 13
7. Песента "Той иде"
8. Формулата "Бог е Любов. Ако Ме любите, ще опазите Моите заповеди. Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и Аз ще ви Се изявя"
9. Песента "Аз мога да любя"
10. Господнята молитва

Вечерен наряд

1. Песента "Да имаш вяра
2. Песента "Аин фаси"
3. Красиивата молитва
4. 91 псалом - песен
5. Формулата:
"Бог е Светлина.
Ангелите са топлина
Всичките човеци са добрина.
Бог в мен е светлина.
Аз съм добрина.
Моята душа е добрина.