ОТКРИВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“ - ВИТОША

За дата: 
23.07.2014

ОТКРИВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА „СИЛА И ЖИВОТ“ - ВИТОША

 

СИМЕОНОВО - ЕЛ ШАДАЙ

 
 
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
 
 
80 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
 
 
1. Начало на събитието – 27.07.2014 година /неделя, 9,30 часа, след Паневритмия на полянката в Симеоново;
2. Кратко представяне относно 150-годишния юбилей от рождението на Учителя Петър Дънов и откриване на туристическата пътека „Сила и Живот“ – един от традиционните маршрути на Общество Бяло Братство вече повече от 80 години – от председателя на УС;
3. Приветствие от директора на ПП „Витоша“: за юбилея на парка и откриването на пътеката;
4. Кратка музикална програма с песни и музика от Учителя;
5. Закуска на поляната и споделяне на спомени за използване на пътеката през годините на миналото;
6. 10.30 часа - по маршрута на пътека „Сила и Живот“ – обща разходка до „Ел-Шадай“.
7. На „Ел-Шадай“: история на мястото и Словото на планината Витоша – избрани мисли от беседите на Учителя. Общ обяд