Духовен наряд във връзка с бедствената ситуация

За дата: 
20.06.2014

Драги приятели,

Във връзка с бедствената ситуация във Варна, Аспарухово и други места в България предлагаме да направим духовен наряд в дните 20, 21 и 22 юни от 12 и 20 ч.:

1. 91 псалом
2. Молитва за разбиване козните на лукавия
3. Формулата:

"Господи, запази България от вражески сили, защото Ти Си Любов, Мъдрост и Истина. Ние обичаме България и ще й служим с Любов. Господи, лъчът на Твоята Любов да озари цялата Земя, Благостта и Милостта Божия да пробудят и помилват всяка човешка душа!"

Братски съвет