НАРЯД ЗА 12 ЮЛИ 2014, ПЕТРОВДЕН 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ

За дата: 
12.07.2014

НАРЯД ЗА 12 ЮЛИ 2014, ПЕТРОВДЕН

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ

НАЧАЛО 6 ЧАСА

 

 1. Добрата молитва
 2. Песен „Бог е Любов“
 3. Молитва на свещенната чистота
 4. Песен "Духът Божи"
 5. Формула:

Няма любов като Божията Любов,
само Божията Любов е Любов.
Няма мъдрост като Божията Мъдрост,
само Божията Мъдрост е Мъдрост.
Няма истина като Божията Истина,
само Божията Истина е Истина.
Няма правда като Божията Правда,
само Божията Правда е Правда.
Няма добродетел като Божията Добродетел,
само Божията Добродетел е Добродетел.
Няма слава като Христовата Слава,
само Христовата Слава е Слава Божия.
Няма сила като Силата на Духа,
само Силата на Духа е Сила Божия.

 1. Песен „Фир фюр фен“
 2. Молитва на избраните
 3. Прочит от Евангелията:

    Матей 23:8-12

Марк 4:14-20

Лука 4:18-22

    Йоан 15:7-8

 1. Беседа: „Ново раждане“, 12 юли 1942 г.
 2. Молитва „Мисията на Учителя“
 3. Песен „Поздрав на Учителя“
 4. Молитва „Отче наш“
 5. Песен „Химн на великата душа“
 6. Формулата на Братството: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се   прославят Белите Братя в Божията Любов“ /три пъти/

Братски съвет