Събрание на Софийската братска общност

За дата: 
25.06.2014

СЪБРАНИЕ В СОФИЯ

 

Братя и сестри,

На 25 юни 2014 г. в Бялата къща от 19 ч. ще се проведе събрание на Софийската братска общност.

Теми на събранието:

1. Резултати и отчети от Общото събрание на Общество Бяло Братство, проведено на 12-13 април 2014 г. в Айтос.

2. Дейности по проект училище и Братски салон в София.

3. Юбилейната 2014 г. – събития през втората половина на годината

4. Лятна духовна школа на Рила. Дежурства на София.

5. Организационни въпроси.

 

Заповядайте!