Помощ за сестра Ани

За дата: 
13.06.2014 - 30.06.2014

 

 

Братя и сестри, 

 

След дву-месечният си престой си в хоспис “Св. Иван Рилски” в Перник сестра Ани се бе подобрила достатъно, за да се прибере в къщи. От тогава насам (около за 3 месеца) въпреки постоянните грижи на няколко братя и сестри, които я навестяваха през ден и и носеха храна, чистеха, перяха и помагаха във всекидневните и нужди, сестра Ани пак се влоши и се наложи отново да бъде настанена в хосписа в Перник. Тъй като всички, които се грижим за нея, а вече и тя самата, виждаме, че с напредването на възрастта за нея е нужно ежедневно лекарско наблюдение и ежеднежно присъствие на човек до нея смятаме, че ще е най-добре да бъде настанана в дом за възрастни хора. Тя самата е съгласна с това, тъй като разбира, колко и е трудно да се справя сама и по нейно желание е задвижена е процедурата за настаняването и в такъв дом.  

 

Дотогава са необходими средства за да поддържаме финансово престоя на сестра Ани в хосписа, както и за купуването на медикаменти, памперси и превързочни материали. 

 

Всеки, който се чувства съпричастен към състоянието на сестра Ани, може да помогне финансово или да отиде лично да я види.

 

Благодарим на всички, които помагат на сестра Ани, която бе верен страж на Паневритмията дълги години. Благодарим и на братската група в Перник за отзивчивостта и грижите!

 

Адресът на хосписа, в който е настанена е:

гр. Перник, ул. “Брезник” 2. Питайте за Анка Петрова

https://plus.google.com/111362492647260049894/about?hl=bg

 

Дарение може да направите в Братския център в София и в Издателство Бяло Братство на ул. “Ген. Щерю Атанасов” 2 или на банковите сметки на Общество Бяло Братство. За повече информация може да сеобадете на Димитринка Ценова - 0888797417. 

 

Банкови сметки на Общество Бяло Братство:

BIC  UNCRBGSF

Сметка в ЛЕВА:   IBAN  BG 43 UNCR 9660 1060 7045 09
Сметка в EURO:   IBAN  BG 70 UNCR 7630 1209 3426 00
Сметка в USD:     IBAN  BG 58 UNCR 7630 1109 3426 06

 

Благодарим!