Замина си сестра Трендафила Балдевска

За дата: 
11.06.2014

Приятели, на 10.06.2014г., към 12 часа на обяд, е починала сестра Трендафила Балдевска. Тя си замина на 88 години в пълно съзнание.

Погребението ще бъде в петък 13.06.2014г. в град Пазарджик от 13 часа в новата част на гробището. Който желае може да отиде на погребението.

Благовеста Костова казва : „Преди да си замине, поиска лист и писалка и написа с големи букви ЗНАНИЕ ТРЯБВА. Това е нейният завет към всички нас и тя ни го предаде с всеотдайността си към учението и нас.”

Сестра Трендафила Балдевска със своя мъж Ангел Кермедчиев имаха малка печатна машина и посветиха своя живот в издаване и разпространяване на словото.

Те направиха над 50 брошурки с тематични извадки от беседите, които раздаваха и подаряваха безплатно. Това е един огромен и колосален труд, достоен за преклонение.

Светлина по пътя ти, мила сестра Балдевска!