Х-ти детски празник на Бялото Братство - Сливен

За дата: 
14.06.2014 - 15.06.2014

 

Ще се проведе на 14 и 15 юни  2014 г.  в магнетичната местност "Сините камъни".

Природен парк "Сините камъни" се намира в Източна Стара планина, над град Сливен. Тази част от Балкана е наречена така заради удивителните сини и виолетови цветове на скалния масив - Сините камъни – едно от най- големите находища на кварцпорфир в Европа. Планинската панорама е примамлива с алпийския си вид и фантастични форми. Природен парк "Сините камъни" е място на вековни букови гори, бистри студени извори и водопади, земя на орли, соколи и ястреби.  Вдишвайки свежия въздух се усеща романтиката на хайдушкото минало.

В програмата на Х- ти детски празник са включени:

  • Занимания по изкуства : музика с разучаване на песни, работа с природни материали, вечерен концерт на талантите и др.
  • Беседи с цел запознаване с природните забележителности, исторически и археологични обекти на парка
  • Извършване на наблюдения върху флора и птици
  • Туристически походи до местносттите -  Кушбунар, Равна река, Белите кайнаци, Халката, провеждане на спортни игри.

За резервация и заявки: Петър Севков / тел. 0889667570;

Педагогическа комисия : Атанас Атанасов тел/ 0896669765, д.т. 054/ 86 11 47.