ОБЩИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЕДНА ГОДИНА

За дата: 
28.02.2014
Любезни братя и сестри,
 
Предлагаме през всяка събота, като започнем на 1 март 2014 г., за срок от една година да направим следните общи духовни упражнения:
 
1. От 6 часа в събота да се казват следните формули:
"Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя" – 3 пъти
"Мир, мир, мир, Господи просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците" – 3  пъти 
(Тези формули могат да се повтарят и всеки ден, когато е удобно и Духът ни подскаже.)
 
2. Упражнение, което също да се прави в събота: 
 
"Като ученици на велика школа, вие искате да работите върху себе си, да имате нови постижения. Щом е така, изберете си един ден през седмицата, през който да работите изключително с любов. Когото срещнете на пътя си, помолете се за него, поздравете го вътрешно за това, което до този момент има. Благодарете мислено на Бога за работата, която е приложил върху него. Ако видите някакъв дефект, не го съдете, защото той още не е завършена статуя. Много още има да се работи върху него."
 
"Доброто оръжие", ООК, година IX, "Добрият ден"
 
 
Братски съвет