Педагогическа среща

За дата: 
08.03.2014 - 09.03.2014
На 8. и 9. март в братския салон в Стара Загора ще се проведе среща по педагогически въпроси на тема:
 
ТРИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ПЕРИОДА  
                                                                                                 
по книгата  "Учителят за образованието'' на Боян Боев
 
Ще се обсъждат ролята и характерните черти на всеки образователен период при възпитанието и обучението на подрастващите.
 
За повече информация:
 
Г. Младенова - 0877797377 , ginkamlad@abv.bg
Ж. Иванов     - 0895129021, j_ivanovv@abv.bg
 
 
ПРОГРАМА
 
Събота 8 март
 
10,30-11,15 ч. Общ  преглед на трите образователни периода
 
11,30-12 ч. При-натален + първи образователен периоди - опознаване на околната среда
 
1 2-12,30 ч. Втори образователен период - период на чувствата  и  въображението
 
12,30- 13 ч. Трети образователен  период - в света на идеите
 
13,00-14,00 ч. Обяд
 
14-14,30 ч. Изучаване на буквите чрез игри - практически занимания
 
14,30-15,30 ч.  Природата - среда и метод на обучение - споделяне на опит
 
15,30-16,00 ч. Музиката ипаневритмията като възпитателно средство
 
16,00-16,30 ч. Валдорфски педагогически практики
 
16,30-17,30 ч. Развитие на сетивата - практически занимания, визуализация
 
17,30-18,30 Други (въпроси, мнения, допълнения)
 
 
 
Неделя 9 март
 
07,30-08,00 ч. Снимков материал
 
 08,00-09,00 ч. Мисията на майката и ролята на учителя при обучението и възпиганието
 
09,00-09,15 ч. Хранене, дишане, излети
 
09,15-9,45 Обобщение
 
10,00 Беседа
 
11.00. Слав Славов относно братското училище
 
 
 
Нощувката е 15-20 лв. 1-2 дни предварително обаждане на оставените по-горе телефони.
Който желае да пренощува в салона е необходимо да носи спален чувал.