Започват обучителни семинари "Слънчева педагогика"

За дата: 
01.02.2014 - 30.07.2014

СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА

 

Започват обучителни семинари 
"Слънчева педагогика", с методи за възпитание и обучение, основани на идеите и принципите на 
Учението на Учителя Петър Дънов.
 
„Слънчева педагогика“ е система за възпитание и самовъзпитание, която носи светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Има практическа насоченост към здравословен и природосъобразен начин на живот с индивидуални и групови занимания; дихателни и физически упражнения, упражнения за развитие на  добродетелите и др.
 
Семинарите ще се проведат в София, ул. 6-ти Септември № 37 (вътрешен двор), Есенс център.
 
Записване при организаторите:
 
Детска школа „Бялото кокиче“
София 1113
кв. Изгрев, ул. „Генерал Щерю Атанасов“ № 2
http://www.bialotokokiche.com, bialoto.kokiche@gmail.com
0896669767 ¤ 0896669769
 
Такса за участие : 80 лв. (включва шест семинара)
 
Брой участници : 28
 
Продължителност : 6 еднодневни семинара /събота или неделя/
 
Време : февруари - юли 2014
 
Краен срок за записване : 7 февруари 2014
 
Първи встъпителен семинар: 9 февруари 2014
 
Документи: