Семинар на тема "Слънчевата педагогика”

За дата: 
02.01.2014 - 03.01.2014
Педагогическата комисия към Общество Бяло Братство
 
организира семинар на тема: "Слънчевата педагогика”, който ще се проведе
 
на 2 и 3 февруари 2014 г.
 
в пoчивна станция „Строител”, гр. Баня - Карловска община
 
Програмата ще включва споделяне на добри педагогически практики, обсъждане на проект „Братско училище”, обучителни тренинги др.  Програмата се изготвя в момента и ще бъдя съобщена по-късно.
 
За информация и заявки за участие - Атанас Атанасов
тел.: 0896669765
e-mail: aa_borovo@abv.bg 
 
Цена на 1 нощувка: 20 лв.
 
Заявката за нощувка следва да се направи до 16.01.2014 г.