Духовен наряд за 27 декември 2013 г.

За дата: 
27.12.2013

Духовен наряд за 27 декември 2013 г.

Начало: 6 ч. за цялата страна

1. Песента "Духът Божий"
2. Добрата молитва
3. Молитва на избраните
4. Прочит от Евенгелията:
     - Матей 5:9-12
     - Марк 8:34-38
     - Лука 8:16-18
     - Йоан 17:24-26
5. Беседата "Същината на човека" (държана на 24.08.1941 г.) от томчето "Възможности за щастие", съборно слово 1941-1943 г.
6. Песента "Вехади"
7. Господнята молитва

При желание на групите нарядът се повтаря и вечерта от 19 ч. и завършва с братска вечеря.

Братски съвет