Двудневен семинар "Доброделност и здраве" на 23-24 ноември в Търговище

За дата: 
23.11.2013 - 24.11.2013

Драги приятели,

Заповядайте на семинара "Доброделност и здраве", който ще се проведе на 23 и 24 ноември 2013 г. в гр. Търговище.

Лектори: Радка Иванова-Радея и Константин Златев.
Представяне на новата книга "Силата на Духа" на Радка Иванова-Радея.

 

ДОБРОДЕТЕЛНОСТ И ЗДРАВЕ

Двудневен семинар

23 и 24 ноември 2013 г.

Търговище,  Читалище „Напредък 1864”, зала 19

                                           

23 ноември - събота

10.00 ч. Представяне на книгата на Радея „Силата на Духа” с участието на д-р Константин Златев.

11.00 ч. Същност и прояви на добродетелта – лекция на д-р Константин Златев.

12.00-13.30 ч. Обедна почивка.

13.30 ч. Добродетелност и здраве –  Радка Иванова - Радея

Посланието на добродетелите - запознаване с добродетелите като понятие и като принцип.

      Енергийна активност на добродетелите. ( 45 мин.)

14.30ч. Връзката между петте добродетели (благоразумие, благородство, достойнство, добродушие и човеколюбие) с петте области на живота (физически аспект, умствен аспект,  материален аспект, социален аспект и духовен аспект). (45 мин.)

15.30 ч. Пряко влияние на петте добродетели върху човешкото здраве.

              Най-често срещани заболявания поради липсата на тези добродетели. (45 мин.)

 

24 ноември - неделя

10.00ч. Възможности за откриване на липсата на петте добродетели (благоразумие, благородство, достойнство, добродушие и човеколюбие). Как да затвърдим тези качества?.

             Седмична програма за работа с петте добродетели. Планетарни влияния. ( 45 мин.)

11.00 ч. Обвързване на делничните трудови дейности с духовна практика. (45 мин.)