Разговор за създаването и развитието на ПАНЕВРИТМИЯТА с брат Георги Петков от Габрово

За дата: 
22.11.2013

Любезни братя и сестри,

на 22 ноември 2013 г. 

в Братския център в София

ще има лекция на тема:

 

“Разговор за създаването и 

развитието на ПАНЕВРИТМИЯТА”

лектор: Георги Петков

 

Припомняме, че лекции ще има всеки петък 

(без последния петък от месеца) от 18.30ч.

 в Братския център в София

кв. Изгрев, ул. “Ген. Щерю Атанасов” 2

 

Следващата лекция ще бъде на Йоана Стратева на 6.12.2013 г.