Лекция на проф. Мони Алмалех на тема: Архангелите в Библията, 12 октомври, Братски център, София

За дата: 
12.10.2013

На 12 октомври, след беседа в братския център в София проф. Мони Алмалех ще изнесе лекция на тема: Архангелите в Библията. Ще направи предпремиерно представяне специално за Братството на новата си книга, в която разказва за архангелите в ивритския оригинал на Стария Завет. Проф. Алмалех прави и анализ на ивритските названия на серафими, херувими, офаними и какво се крие зад тях, самите названия са код, който остава непреводим в индоевропейските езици. Чрез ивритската езикова картина на света имената дават информация за същността, особеностите и функциите на архангелите. Приведени са и културологични данни – мнения от библеистиката, юдаизма и християнството, илюстрирани с много примери от Стария и Новия завет за участието на ангелските същества в съдбите на пророци, апостоли, царе, племена и народи.