Първи събор на Бялото братство в Арбанаси

За дата: 
14.09.2013

МОТО: ВИБРАЦИИТЕ НА  МУЗИКАТА, СЛОВОТО И  ЖИВОПИСТА В ХАРМОНИЧНО ЦЯЛО ПО ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

„Седемте Духа, Седемте Лъча, Седемте Съзвучия
в пълнотата на Божието Единство.“

Завета на Цветните Лъчи на Светлината

Програма

20.09 петък

Настаняване на пристигналите на Арбанаси.

Възможности:

-    Палатков лагер в непосредствена близост до къщата на Завета;

-    Сред природата: хотел на Ксилифор (15 мин от къщата на Завета);

-    Хотели и къщи за гости  във В.Търново и Арбанаси по собствени заявки.

За повече информация за настаняването се обръщайте към Даниела Анчева (тел. 0884475639)

21.09 събота

6.00  ч. Посрещане изгрева на слънцето в Арбанаси с духовен наряд . Беседа. Паневритмия.

Забележка: Йоана Стратева е поканена да свири в кръга на Паневритмията.

9.00 ч. Закуска.

10.30 ч. Откриване на изложбата на братските художници: Маргарита Цуцуманова, Светлана Петкова, Дочка Михова, Евгени Стоянов и Моника Матева.  В изложбата ще бъдат включени рисунки и на  братските деца.   Място: под навеса в двора на къщата на Завета.

11.00 ч. Концерт на Симеон Симеонов.

13.00 ч. Братски обяд в къщата на Завета.

14.30 ч. Лекция на Светла Балтова за значимостта на цветовете в другите духовни учения.

16.00 ч. Живопис, Музика и Слово  - рисуване под музиката на Ясен Даскалов по идеите на Завета.

19.00 ч. Разходка по екопътеката в близост до къщата на Завета с изглед към града.

20.00  ч. Вечерен духовен наряд.

21.00  ч. Наблюдение на спектакъла „Звук и светлина“ от Арбанаси.

22.09 неделя

6.00  ч. Посрещане изгрева на слънцето в Арбанаси с  духовен наряд .  Беседа.  Паневритмия.

9.00 ч. Закуска.

11.00  ч. Лекция на Константин Златев на тема „Как ни помага Завета на цветните лъчи на светлината“.

13.00  ч. Братски обяд в къщата на Завета

15.00  ч. Концерт  с участието на Дочка Михова и братските деца от гр.В.Търново.

Закриване на събора.

ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ НА СЪБОРА: Йоана Стратева, Симеон Симеонов, Светла Балтова, Ясен Даскалов, Константин Златев.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: GSM 0878 Светла Петкова;   0884 475 639 Даниела Анчева