Духовен наряд за 22 септември 2013 г.

За дата: 
22.09.2013

ДУХОВЕН НАРЯД

за 22 септември 2013 г.

Празник на есенното равноденствие
Начало на Духовната учебна година

Начало 7 ч. за цялата страна

1. Песента "В начало бе Словото"
2. Добрата молитва
3. Песента "Духът Божий"
4. Молитва на Царството
5. Прочит от Евангелията
- Матей 12:1–8
- Марк 10:1–9
- Лука 12:1–10
- Иоан 12:10–19
6. Беседа: „Близо и далеч”, 22 септември 1939 г. от томчето „Езикът на любовта”
7. Песента "До ще ден"
8. Молитва на благодарността
9. Песента "Отче наш"
10. Поздравът на Братството (Формулата на Братството)