Книгата "Пътят на ученика" с 50 % намаление на цената от Издателство Бяло Братство

За дата: 
04.09.2013

През целия месец септември

от Издателство Бяло Братство ул. „Щерю Атанасов“ №2

можете да закупите книгата

Пътят на ученика, Съборно слово 1927-1930

за 7 лв. при цена 14 лв.

Издание включва беседи, публикувани в сборниците:

 

ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА, Беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1927 г., София, Изгрев

ПО БОГА НАПРАВЕНИ, Беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1929 г., София, Изгрев

БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ, Беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1930 г. при Седемте рилски езера

ДОБРОТО ОРЪЖИЕ, Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство ІХ година (1929–1930 г.) том ІІІ, София, 1939