Програма за празника на есенното равноденствие и началото на новата учебна година в София 22 септември 2013 г.

За дата: 
22.09.2013

Сега сме в есенното равноденствие. Пролетта е детинството на човека, лятото – юношеството, есента – възмъжаването, а зимата – старостта. Зимата приготвя условия за детинството, детинството – за юношеството, юношеството – за възмъжаването, а възмъжаването – за старостта. Четирите възрасти съставят един годишен цикъл. Понеже сега иде есен, ние влизаме във възмъжаването, което носи плодовете на живота. Старостта се ползува от тези плодове, но трябва разумно да ги използува.

Учителя

Скъпи братя и сестри,

празничният наряд на 22 септември 2013 г. за София ще е на Мястото на Учителя.

Последната Паневритмия за сезона ще бъде в Симеоново на обичайното място.

Придвижването до там е организирано  с  микробуси,

които ще тръгват от градинката на Учителя от 8 ч.

 

Програма

7:00 Празничен наряд на Мястото на Учителя

10:00 Паневритмия

11:30 Беседа „От север към юг” 22.09.1941 г. – от Съборно слово „Възможности за щастие”

12:30 Братски обяд

14:00 Братски концерт

 

Братски съвет