Публикации за Паневритмията

За дата: 
05.08.2013

Драги приятели,

През месец август две списания публикуват обширни материали за Паневритмията - сп. Ева - "Душата ни играе Паневритмия" и Списание 8 (тема на броя).

Пожелаване Ви приятни летни дни!