Ред на четене на беседите през времето на Лятната духовна школа Рила 2013

За дата: 
01.08.2013 - 22.08.2013

ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011

БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯ СВЯТ, СЪБОРНО СЛОВО, 1940 г.

 

01.08.2013 г. - Учене и служене (28 август 1940 г.)

02.08.2013 г. - Вслушване (29 август 1940 г.)

03.08.2013 г. - Прилежание (30 август 1940 г.)

04.08.2013 г. - Десетте девици (01 септември 1940 г.)

05.08.2013 г.Божественият и човешкият свят (23 юли 1940 г., Мусала)

06.03.2013 г. Правила на любовта (23 юли 1940 г., Мусала)

07.08.2013 г. - Закон за частите и за Цялото (24 юли 1940 г., Мусала)

08.08.2013 г. - Вечно обновяване (28 юли 1940 г.)

09.08.2013 г. - На сватба (28 юли 1940 г.)

10.08.2013 г. - Реалност на живота (4 август 1940 г.)

11.08.2013 г. - Стотникът (4 август 1940 г.)

12.08.2013 г. - Вяра и вярване (11 август 1940 г.)

13.08.2013 г. - Да имате любов (11 август 1940 г.)

14.08.2013 г. - Божествена радост (14 август 1940 г.)

15.08.2013 г. - Магическата сила на любовта (15 август 1940 г.)

16.08.2013 г. - Господаруване и слугуване (16 август 1940 г.)

17.08.2013 г. - Сянка и реалност (17 август 1940 г.)

18.08.2013 г. - Изучаване и приемане (18 август 1940 г.)

19.08.2013 г. - Проветряване (19 август 1940 г.)

20.08.2013 г. - Единство в любовта (19 август 1940 г.)

21.08.2013 г. - Неоцененото богатство (25 август 1940 г.)

22.08.2013 г. - Двете царства (25 август 1940 г.)