Представяне на книгата "С обич и дръзновение"

За дата: 
22.05.2013

Приятели, заповядайте на първото представяне на новата книга на Христо Карагъозов "С обич и дръзновение" на 22.05.2013 г. от 18 часа на ул. "Раковски" 127, читалище "Славянска беседа".
Комитет Петьр Димков