Програма на ХХI-я младежки събор на Бялото братство - Мадара 2013 г.

За дата: 
23.05.2013 - 25.05.2013

Първи ден - 24 май 2013 г., петък

5.50 ч.  Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд

Място: Мадарското плато на полянката в близост до стъпалата.

Беседа: „Двете свещени положения” 23.08.1925 г.

7.30 ч.  Паневритмия. Химн на св. Братя и Господнята молитва на старобългарски.

9.00 ч.  Закуска

10.00 ч. Съборна беседа.

11.00 ч. Беседа за делото на светите Братя.

11.30 ч. Запознаване с историята на Мадара, екскурзия в археологическия резерват.

12.30 ч. Братска трапеза – хижа Мадарски конник.

15.00 ч. - 17.00 ч. Лекционна част.

1. Въведение в темата на събора. Атанас Атанасов

2. История на русенската братска комуна. Лектор: Иван Агаларов от Русе

3. Учението на Бялото братство. Лектор: Георги Райков от Бургас

4. Новата епоха и мисията на славянството. Лектор: Магдалена Георгиева от Русе

17.30 ч. Посещение на археологическия музей в Мадара.

19.00 ч. Концерт в Голямата пещера.

20.30 ч. Вечерен духовен наряд.

Втори ден - 25 май 2013 г, събота

5.50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд.

Беседа „ Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората” 19.08.1919г.

Място: Мадарското плато на полянката в близост до стъпалата.

7.30 ч. Паневритмия.

9.00 ч. Закуска.

10.00 ч. Беседа.

10.30 ч. – 12.00 ч.  Традицията – живите спомени. Ина Дойнова и Георги Петков.

12.30 ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник

15.00 ч. - 17.30 ч. Лекционна част. Място х. Мадарски конник

  • Боян Боев - пътят на ученика” 130 г. от рождението на Боян Боев
  • „Споделяне на опит за приложение на 4-те съвета” Ангел Запрянов Бургас
  • Някои особености на езика на Учителя. Станка Желева от София
  • "Идеята за Бялото Братство в началното Слово на Учителя"  Георги Христов Бургас

19.00 ч. Концерт в Голямата пещера.

20.30 ч. Вечерен духовен наряд 

Трети ден - 25 май 2013г., неделя

5.50 ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд

Беседа: „Пробуждане на колективното съзнание” 19 август 1921

7.30 ч. Паневритмия. 

9.00 ч. Закуска

10.00 ч. - 12.00ч.  Организационно събрание за Лятната духовна школа на Рила.

12.00 ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник и завършване на събора.

За информация    Атанас Атанасов GSM 0896669765