Основни принципи на валдорфската педагогика

За дата: 
17.05.2013

17 май / 18.30 ч. / Братски център

лектор: Станислава Стефанова

Докосване до Валдорфската педагогика:

     - какво налага в днешно време алтернативни методи на обучение?

    -основни принципи във Валдорфската педагогика   /ВДП/:

         = възникват от родителски инициативи;

=  общообразователно училище от  1-12 клас;

         =  ученици, които не повтарят класа;

        = въвеждане на 2 чужди езика от първи клас;

        = творческо извайване на урока;

        = връзка между общо и професионално обучение;

        = самоуправление и автономност на Валдорфското училище / независимo от държава и църква/;

         = учи се без учебници и в у-щето няма директор;

         = учениците нямат оценки; вместо свидетелства - детайлни характеристики от всеки учител по всеки предмет и стихче за края на уч. година;

       - методика на обучението:

      = Ритъм и режим за  изграждане на определени навици у детето ,

     = наука за темпераментите,

     = развиване на сетивата и творческия заряд на децата;

     =  7 год. периоди в развитието на детето;

     =  учене по епохи;

     =  ролята на изкуствата;

     =  рисуване на форми и Евритмия;

      - отношението на ВДП към техниката /компютри, телевизор и др./;

       - ролята на родителите във възпитателния процес и взаимодействието им с учителите /ежеседмични учителски срещи, ежемесечни срещи на учители и родители;

     - ВДП в световен мащаб- цифри и данни;

         =Съюз на Свободните Валдорфски у-ща;

         =Асоциация на Свободните ВДУ за Средна и Източна Европа;