Духовен наряд за 22 март 2013 г.

За дата: 
22.03.2013

ДУХОВЕН НАРЯД ЗА  22.03.2013Г.

Начало: 6 ч. за цялата страна
В София нарядът ще се проведе на Мястото на Учителя (при неподходящо време - в братския център), а Паневритмията ще започне ок. 7.30 ч. на мястото до Телевизионната кула.

1. Песента „Благославяй“
2. Вътрешният глас на БОГА
3. Молитва на Царството
4. Псалом 91 (песен)
5. Прочит от Евангелията:
      - Матей 18:18-22
      - Марк 1:23-27
      - Лука 10:38-42
      - Йоан 19:1-5
 6. Беседа „Идеалният човек”, 07.03.1930 г., МОК, т.”Служене, почит  и обич” изд.”Бяло Братство”, 2012 г.
 7. Формулата „ Господи Ти всичко можеш! Твоят Дух, Който Си изпратил да ни ръководи, чрез Тебе всичко може. Аз чрез Твоя Дух всичко мога.” (1 път)
  8. Красивата молитва
  9. Песен на светлия път
 10. Формулата „ Велик е БОГ в Любовта си. Велик е БОГ в Мъдростта си. Велик е БОГ в Истината си. В Любовта БОГ си поучава, в Мъдростта си БОГ просвещава, в Истината си БОГ освобождава. Милостив и жалостив е Господ и Неговата благост е над всичко. Веселието Му крепи всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е веселие и радост на  всичко живо в света.” (1 път)

 11. Отче наш
 12. Формулата на Братството „ Да се прослави Бог...” (3 пъти)