8 март 2013 г. 18.30 ч., София, Лекция: "Текстът на Паневритмията - една възможност да започнеш деня с настроение"

За дата: 
08.03.2013

 

 

Скъпи приятели на Паневритмията,

 

Следващата лекция от цикъла лекции върху Паневритмията,

който се провежда всеки петък

 (без последният петък) от месеца 

в Братският център в София, кв. Изгрев, 

ул. "Ген. Щерю Атанасов" 2,

ще бъде на 8 март 2013 г. от 18.30 ч. 

и ще бъде на тема: 

 

 

Текстът на Паневритмията - 

една възможност да започнеш 

деня с настроение 

 

Лектор: Даниела Анчева

 

 

8 март 2013 г. 18.30 ч.

Братски център - София, 

ул. "Ген. Щерю Атанасов" 2

 

 

 

Запис на лекциите може да видите на адрес:

http://www.youtube.com/user/BialoBratstvo

 

Заповядайте!