Духовен наряд във връзка с обществените събития

За дата: 
19.02.2013 - 24.02.2013

Драги приятели,

Във връзка с динамичните обществени събития в момента, предлагаме общ духовен наряд от утре до края на седмицата. Като часове за наряда предлагаме: 7 ч., 12 ч., 21 ч., като желанието ни е утре в 12 ч. на обяд да се включат по възможност повече приятели.

- - -

1. Молитва за благословение на българския народ

Господи, Боже на Силите, в Името на Христа, чрез Което Име Ти си благоволил да Те призоваваме, ние, Твоите чада, идем тази сутрин и припадаме пред Твоите нозе. Молбата ни, Господи, е да благословиш и oпазиш българския народ, святата му верига, духовенството, управниците, министрите, земеделците, учителите, търговците, трудещите се в благороден труд, всички майки и бащи, които вършат Волята Ти и всички добри хора, които работят за Твоето Царство на Земята. Да простреш десницата Си над тях и да ги помилваш.

Господи, възвиси Лицето Си над тях и дарувай им мир! Благослови тоя народ в превъзмогване на всички ухищрения на лукавия и всичките му тъмни сили.

Молим Ти се, благослови душата и духа на тоя народ, за да Те хвали през всичките векове на бъдещето.

Амин.

2. Псалом 133

Ето, колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие! Като многоценното онова миро на главата, което слезваше на брадата, брадата Ааронова, което слезваше на полите на одеждите му; като Ермонската роса, която слезва на сионските гори; защото там е определил Господ благословение и живот до века.

3. Формула: "Мир, Мир, Мир, Господи просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците (3 пъти).

- - -

Братски съвет