18 януари 2013 г., София - Лекция на Николай Конакчиев: “Паневритмията и четирите степени на съзнанието”

За дата: 
18.01.2013

Скъпи приятели
на Паневритмията
,

От 7 декември започна цикъл от лекции върху Паневритмията,
които ще се провеждат всеки петък от месеца
(без последния петък) от 18.30 ч.,
в Братския център в София 
на ул. "Ген. Щерю Атанасов" 2.

Шестата лекция ще е на 18 януари 2013 г.
и ще бъде на тема

“Паневритмията и четирите

степени на съзнанието”

18.30 ч., Братски център - София, ул. "Ген. Щерю Атанасов"2

Лектор: Николай Конакчиев

 

Следващата лекция ще бъде на 01 февруари 2013 г.

“Панeвритмия и преживяване”, лектор Георги Стойчев