Съботни беседи в София

За дата: 
23.11.2012

Драги приятели,

Тази събота - 24 ноември - беседата в братския център в София ще започне от 10 ч.