Лекция на тема "Същност на емпатията"

За дата: 
12.11.2012

12 ноември 2012        18.30 ч.        Братски център - София

*

Лекция на тема:

„Същност на емпатията“

В лекцията ще бъде разгледана същността на емпатията от психологическа и изкуствоведска гледна точка

Лектор: Радостина Няголова

*

Вход свободен!

Заповядайте!

(Място на провеждане: ул. Ген. Щерю Атанасов 2")