Изложба "Цветните лъчи на Светлината"

За дата: 
30.10.2012 - 03.11.2012