21 септември 2013 г.

За какво ни говорят звездите? Звездите ни говорят за онази велика закономерност, за онзи велик Промисъл, който съществува в Природата и според който всяко нещо е поставено точно на своето място. Вследствие на това нищо не се губи, нищо не изчезва, нито се създава.