20 септември 2013 г.

"От старо време хората са се занимавали със звездите. Ако обичаш Венера, ще си облагородиш сърцето; ако обичаш този, червения Марс, ще станеш силен, няма да бъдеш страхлив… Ако обичаш Сатурн, ще те научи да разсъждаваш правилно; ако обичаш Месечината, тя ще те научи да обичаш красивото в света, да разсъждаваш. "