19 септември 2013 г.

Има едно отношение, което всякога трябва да се спазва между хората. Ще ви дам един съвет, който всякога трябва да имате предвид, без да ви уча. Когато дружите с някой човек, никога не го подпушвайте, оставете го свободно да се изкаже. Човекът е като цвете: оставете го да се измирише, да покаже каква му е миризмата. „Ама той не мисли право.” Право мисли! Той е като роза или карамфил – оставете го свободно да се прояви. Всеки човек трябва да се прояви такъв, какъвто си е, а не какъвто не е. Никого не подпушвайте!