17 септември 2013 г.

Когато хората дишат, във въздуха има един елемент на безсмъртие. За това са говорили старите алхимици. Те са казвали, че има една течност, от която човекът, ако вземе една капка, се подмладява. Този еликсир иде от Слънцето. Хората дишат и не могат да вземат еликсира – той минава през тях и не остава в тях. Индусите имат разни системи за дишане, но още нито една не се е домогнала до онази тайна на Природата. Защо? Онзи, който иска да се домогне до този еликсир, той трябва да държи изпит върху надеждата, ще държи изпит върху вярата и ще държи изпит върху Любовта. Щом издържи, вече му позволяват да има този еликсир.