16 септември 2013 г.

Както въгленът може да се превърне в скъпоценен камък, така и прегрешенията може да се превърнат в скъпоценни камъни. Не трябва да съжаляваме, че сме грешили, но да съжаляваме, че не сме приложили Любовта, която е в състояние да ни избави от всичките противоречия. Не за в бъдеще, но в този свят, сега Любовта да измени нашите чувства, да измени нашите мисли и нашите постъпки – при тия, лошите условия, при които живеем.