15 септември 2013 г.

Изида – това е Любовта в света, която се явява забулена. Всеки, който дига това було на Любовта ненавреме, дават му се най-големите страдания. Това мога исторически да ви докажа. Всички страдания на хората произтичат от любовта им едни към други. Вие ще кажете, че социалните условия са причина – това е второстепенен въпрос. Всички страдания произтичат от Любовта. Двама души или два народа като се залюбят, оттам насетне произтичат всички дивотии. Не че Любовта е лошо нещо, напротив, тя е най-възвишеното, най-благородното, но от неразбирането на този велик закон, на това велико благо, се раждат всички страдания и нещастия в света.