14 септември 2013 г.

Като дойдем до Сатурн, мнозина казват, че той имал лоши влияния. Не е така – това се дължи на неразбиране. Единствената планета, знаменита на Земята, това е Сатурн: за своите знания и за своите сили той е увенчан. Той е единственият, който има три венци, а някои считат, че е един от падналите богове. Това са известни забулени истини, които са предадени в известни клишета. Когато тези истини не могат да се обяснят, туря им се едно було. Когато египтяните не можеха да обяснят великите тайни на Природата, те им туряха едно було, па и самите бяха забулени за тях. Техните просветени учени хора, като не можеха да разкрият тия неща на масата, та за да държат ума на народа си буден, измислиха забулената Изида. Те казваха, че никой не трябва да дигне булото на Изида.