13 септември 2013 г.

Любовта не е нещо статическо в света, тя е като въздуха, като светлината – не се дели. Казвате: „Моята любов!” – Любовта не може да бъде твоя. Казвате: „Женска любов!” – Любовта нито женска, нито мъжка, нито детинска може да бъде. Любовта е само Любов. Една е реалността на живота! Всичките противоречия произтичат в света от това, че ние искаме да турим един закон на Любовта, да морализираме хората как трябва да живеят. Без Любов не може да се живее. Всички хора изобщо създават своето нещастие, когато започнат да морализират Любовта.