12 септември 2013 г.

"Щом дойдете до Любовта, да няма никакъв спор. При Любовта и прости, и учени, и светии – всички еднакво стават; щом дойдете до Любовта, няма никакво различие. Един светия при Любовта гледа на един грешник тъй, както на брата си. Един грешник, и той не мисли, че е грешник – той мисли като своя брат. Всички се споразумяват, всичките външни различия изчезват – в тях се заражда едно чувство. Грешникът дава от своето богатство: всички грехове се обръщат на скъпоценни камъни и от тези скъпоценни камъни той дава подарък. Но само Любовта може да превърне греховете в скъпоценни камъни. "