11 септември 2013 г.

Да допуснем, че ти си закъсал, нямаш пет пари в джоба си. Защо си закъсал? Закъсал си, защото твоят език мяза на един наточен нож, една наточена сабя – де когото срещнеш, все ще го мушнеш. Затова първата ви работа е да изгладите своите мисли и желания, както и своите чувства. НаправИ езика си гладък, измени характера си – да гледаш добре. Като гледаш добре, ще се измени и положението ти.