10 септември 2013 г.

Като ви обере някой човек, вие трябва да се радвате, че не сте на неговото място, и да благодарите на Бога, че друг е взел тази служба, че вас не са ви турили чиновник на тази служба, на този занаят. Някой като ви нагруби, наругае – да благодарите на Бога, че друг цапа езика си – вие се учите. То е морал в света! Вие ще кажете: „Тази работа е много трудна”.