09 септември 2013 г.

"Казвате: „Трябва да имаме морал”. В какво седи моралът? Морално е само това, което крепи добрия живот; всяко нещо, което не крепи добрия живот, не е морално. Всяко нещо, което дава растеж на живота и подкрепя живота, за да се прояви, това е Любовта в света; всяко нещо, което не подкрепя живота и човека да расте, това е безлюбие. "