08 септември 2013 г.

"Според моето схващане хората трябва да започнат от морала на плодните дървета – да бъдат добри като тях: като крушите, като ябълките, като сливите, като черешите и т.н. Ако те бяха с качества, които имат плодовете, по-добри хора от тях нямаше да има. Ако бих написал един морал за хората, бих казал: трябва да имате морала на черешите, да бъдете червенички като тях, да бъдете сладки като тях; също така трябва да имате морала на сливите – трябва да бъдете бели или сини, да мязате на тях. "