07 септември 2013 г.

"Вярвайте, че във всичко в света – и в доброто, и в злото, е Бог! Ако не Го разбираш, Той се проявява като зло в тебе; щом се разкаеш, Той престава да те мъчи; щом упорстваш, Той те наказва. Защо е така, никой досега не е дал обяснение за това. Но едно трябва да знаете: всичко е вътре в Бога. Злото е създадено от нас, защото ние искаме да въздействаме на Господа, да Го накараме да мисли като нас. Не, това е невъзможно. "