06 септември 2013 г.

"Злото в света произтича от незаконната любов. В незаконната любов лежи злото в света… Ето в какво седи незаконността: тебе ти трябва едно парче хляб; ти вземеш, че убиеш един човек – да му вземеш хляба. Престъплението е незаконната любов – любов към живота. Ти, като имаш любов към живота, унищожаваш човека. Като имаш повече любов към своя живот, отколкото към другите, ти правиш престъпление. Ти ако обичаш всичките хора еднакво, не можеш да направиш престъпление, но нееднаквата любов ражда престъпление. "