05 септември 2013 г.

Хората гледат на доброто и на злото като на две противоположни неща. Злото е последствие от доброто: невъзможно е доброто да съществува без едно последствие. Доброто е причина, злото е едно последствие на доброто – не цяло последствие, но наполовина. Доброто е причина за злото, а злото е условие за доброто. Ще кажете: „Защо е така?”. Благодарете, че е така, защото ако доброто не беше причина за злото, злото щеше да бъде неизцелимо, но понеже доброто е причина за него, то допуща злото, за да бъде условие за развитие на доброто.